<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Asiakirjahallinta ja EU:n tietosuoja-asetus
— vaatimukset kuntoon askel askeleelta

Julkaisussa kerromme miten:

    • Taklaat GDPR:ään liittyviä velvoitteita asianhallintaan liittyen käytännössä
    • Arvioit asianhallintasi lähtötason
    • Hallinnoit henkilötietoriskejä
    • Otat käyttöön tiedonohjaussuunnitelman

Asset 1@4bookcover_Dynasty

 

Innofactor