<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

6 framgångsfaktorer för att accelerera ditt digitala HR-arbete

Ladda ner guiden!

När fler och fler arbetar på distans ökar behovet av mer flexibla arbetssätt. För att HR ska kunna ge chefer och medarbetare rätt stöd behövs nya effektiva, digitala HR-processer, HR-system och samarbetsverktyg. Vägen till att digitalisera HR-arbetet upplevs inte alltid så lätt – vi hjälper dig på vägen!

Ladda ner kostnadsfri e-book! (5)

I den här e-boken får du som arbetar inom HR:

  • inspiration och kunskap om hur ni kan accelerera det digitala HR-arbetet i din verksamhet
  • veta mer om hur HR skapar framgång i förändringen mot mer digitala arbetssätt
  • ta del av de 5 utvecklingsstegen mot digital HR och få en första bild av var ni befinner er
Hjälper företag att driva förändring för att uppnå sina strategiska mål.
Henrik Rollvén
Innofactor Sverige

Ladda ner eboken här!